Creație sau Evoluție?

Creație sau Evoluție? Spre ce ne conduc dovezile? Tot ceea ce există a apărut la întâmplare, din nimic sau totul este opera unui Creator? Fizica, Biologia, Chimia, Geologie infirmă sau confirma exista unui Creator?

Suntem noi buni cu adevărat înaintea lui Dumnezeu?

Primii noștri părinți au fost creați în inocență, însă printr-un act de neascultare față de porunca lui Dumnezeu, ei au permis păcatului să își facă drum. Lui Satan nu i-a luat mult timp pentru a-i corupe și pentru a-i întoarce împotriva lui Dumnezeu, până acolo, încât primul lor copil a devenit un ucigaș!